Armean turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero զրո -
1 Unul մեկ -
2 Două երկու -
3 Trei երեք -
4 Patru չորս -
5 Cinci հինգ -
6 șase վեց -
7 Șapte յոթ -
8 Opt ութ -
9 Nouă ինը -
10 Zece տասը -
11 Zece unul տասնմեկ -
12 Zece douâ տասներկու -
13 Zece trei տասներորդ -
14 Zece patru տասնչորս -
15 Zece cincu տասնհինգ -
16 Zece şaşe տասնվեց -
17 Zece şapte տասնյոթ -
18 Zece opt տասնութ -
19 Zece nouâ տասնինն -
20 Douăzeci քսան -
21 Douăzeci și unu քսան -
22 Douăzeci și doi քսան երկու -
23 Douăzeci și trei քսաներեք -
24 Douăzeci și patru քսանչորս -
25 Douăzeci și cinci քսանհինգ -
26 Douăzeci și șase քսանվեց -
27 Douăzeci și șapte քսան յոթ -
28 Douăzeci și opt քսան ութ -
29 Douazeci si noua քսանինը -
30 Treizeci երեսուն -
31 Treizeci și unu երեսուն մեկ -
32 Treizeci doi երեսուն երկու -
33 Treizeci și trei երեսուն երեք -
34 Treizeci si patru երեսուն չորս -
35 Treizeci și cinci երեսուն հինգ -
36 Treizeci și șase երեսուն վեց -
37 Treizeci și șapte երեսուն յոթ -
38 Treizeci și opt երեսուն ութ -
39 Treizeci și nouă երեսուն ինը -
40 Patruzeci քառասուն -
41 Patruzeci și unu la քառասունմեկ -
42 Patruzeci și două քառասուներկու -
43 Patruzeci si trei քառասուներեք -
44 Patruzeci și patru քառասունչորս -
45 Patruzeci și cinci քառասունհինգ -
46 Patruzeci și șase քառասունվեց -
47 Patruzeci și șapte քառասունյոթ -
48 Patruzeci și opt քառասունութ -
49 Patruzeci și nouă քառասուն ինը -
50 Cincizeci հիսուն -
51 Cincizeci si unu հիսունմեկ -
52 Cincizeci și doi Հիսուն երկու -
53 Cincizeci si trei Հիսուն երեք -
54 Cincizeci si patru հիսունչորս -
55 Cincizeci și cinci հիսունհինգ -
56 Cincizeci și șase հիսուն վեց -
57 Cincizeci și șapte հիսունյոթ -
58 Cincizeci si opt հիսուն ութ -
59 Cincizeci nouă հիսուն ինը -
60 Şaizeci վաթսուն -
61 Șaizeci și unu վաթսուն մեկ -
62 Șaizeci și doi վաթսուն երկու -
63 Saizeci si trei վաթսուն երեք -
64 Șaizeci și patru վաթսուն չորս -
65 Șaizeci și cinci վաթսուն հինգ -
66 Șaizeci și șase վաթսուն վեց -
67 Șaizeci și șapte վաթսուն յոթ -
68 Șaizeci și opt վաթսունութ -
69 Șaizeci și nouă վաթսունինը -
70 Şaptezeci յոթանասուն -
71 Saptezeci si unu յոթանասուն մեկ -
72 Șaptezeci două յոթանասուն երկու -
73 Șaptezeci trei յոթանասուն երեք -
74 Șaptezeci și patru յոթանասուն չորս -
75 Șaptezeci și cinci յոթանասուն հինգ -
76 Șaptezeci și șase յոթանասուն վեց -
77 Șaptezeci și șapte յոթանասուն յոթ -
78 Șaptezeci și opt յոթանասունութ -
79 Șaptezeci și nouă յոթանասուն ինը -
80 Optzeci ութսուն -
81 Optzeci și unu de ութսուն մեկ -
82 Optzeci două ութսուն երկու -
83 Optzeci trei ութսուն երեք -
84 Optzeci și patru ութսունչորս -
85 Optzeci și cinci ութսունհինգ -
86 Optzeci și șase ութսուն վեց -
87 Optzeci și șapte ութսուն յոթ -
88 Optzeci și opt ութսուն ութ -
89 Optzeci și nouă ութսուն ինը -
90 Nouăzeci իննսուն -
91 Nouăzeci unul իննսուն մեկ -
92 Nouăzeci două իննսուն երկու -
93 Nouazeci si trei իննսուն երեք -
94 Nouăzeci și patru իննսուն չորս -
95 Nouăzeci și cinci իննսունհինգ -
96 Nouăzeci și șase իննսունվեց -
97 Nouăzeci și șapte իննսուն յոթ -
98 Nouăzeci și opt իննսուն ութ -
99 Nouăzeci și nouă իննսուն ինը -
100 O sută de հարյուր -