Coreeană turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero 제로
1 Unul
2 Două
3 Trei
4 Patru
5 Cinci
6 șase
7 Șapte
8 Opt
9 Nouă
10 Zece
11 Zece unul 십일
12 Zece douâ 십이
13 Zece trei 십삼
14 Zece patru 십사
15 Zece cincu 십오
16 Zece şaşe 십육
17 Zece şapte 십칠
18 Zece opt 십발
19 Zece nouâ 십구
20 Douăzeci 이 십
21 Douăzeci și unu 이 십일
22 Douăzeci și doi 이 십이
23 Douăzeci și trei 이 십삼
24 Douăzeci și patru 이 십사
25 Douăzeci și cinci 이 십오
26 Douăzeci și șase 이 십육
27 Douăzeci și șapte 이 십칠
28 Douăzeci și opt 이 십발
29 Douazeci si noua 이 십구
30 Treizeci 삼 십
31 Treizeci și unu 삼 십 일
32 Treizeci doi 삼 십 이
33 Treizeci și trei 삼 십 삼
34 Treizeci si patru 삼 십 사
35 Treizeci și cinci 삼 십 오
36 Treizeci și șase 삼 십 육
37 Treizeci și șapte 삼 십 칠
38 Treizeci și opt 삼 십 발
39 Treizeci și nouă 삼 십 구
40 Patruzeci 사 십
41 Patruzeci și unu la 사 십일
42 Patruzeci și două 사 십이
43 Patruzeci si trei 사 십삼
44 Patruzeci și patru 사 십사
45 Patruzeci și cinci 사 십오
46 Patruzeci și șase 사 십육
47 Patruzeci și șapte 사 십칠
48 Patruzeci și opt 사 십발
49 Patruzeci și nouă 사 십구
50 Cincizeci 오 십
51 Cincizeci si unu 오 십일
52 Cincizeci și doi 오 십이
53 Cincizeci si trei 오 십삼
54 Cincizeci si patru 오 십사
55 Cincizeci și cinci 오 십오
56 Cincizeci și șase 오 십육
57 Cincizeci și șapte 오 십칠
58 Cincizeci si opt 오 십발
59 Cincizeci nouă 오 십구
60 Şaizeci 육 십
61 Șaizeci și unu 육 십일
62 Șaizeci și doi 육 십이
63 Saizeci si trei 육 십삼
64 Șaizeci și patru 육 십사
65 Șaizeci și cinci 육 십오
66 Șaizeci și șase 육 십육
67 Șaizeci și șapte 육 십칠
68 Șaizeci și opt 육 십발
69 Șaizeci și nouă 육 십구
70 Şaptezeci 칠 십
71 Saptezeci si unu 칠 십일
72 Șaptezeci două 칠 십이
73 Șaptezeci trei 칠 십삼
74 Șaptezeci și patru 칠 십사
75 Șaptezeci și cinci 칠 십오
76 Șaptezeci și șase 칠 십육
77 Șaptezeci și șapte 칠 십칠
78 Șaptezeci și opt 칠 십발
79 Șaptezeci și nouă 칠 십구
80 Optzeci 발 십
81 Optzeci și unu de 발 십일
82 Optzeci două 발 십이
83 Optzeci trei 발 십삼
84 Optzeci și patru 발 십사
85 Optzeci și cinci 발 십오
86 Optzeci și șase 발 십육
87 Optzeci și șapte 발 십칠
88 Optzeci și opt 발 십발
89 Optzeci și nouă 발 십구
90 Nouăzeci 구 십
91 Nouăzeci unul 구 십일
92 Nouăzeci două 구 십이
93 Nouazeci si trei 구 십삼
94 Nouăzeci și patru 구 십사
95 Nouăzeci și cinci 구 십오
96 Nouăzeci și șase 구 십육
97 Nouăzeci și șapte 구 십칠
98 Nouăzeci și opt 구 십발
99 Nouăzeci și nouă 구 십구
100 O sută de