Engleză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero
1 Unul One
2 Două Two
3 Trei Three
4 Patru Four
5 Cinci Five
6 șase Six
7 Șapte Seven
8 Opt Eight
9 Nouă Nine
10 Zece Ten
11 Zece unul Eleven
12 Zece douâ Twelve
13 Zece trei Thirteen
14 Zece patru Fourteen
15 Zece cincu Fifteen
16 Zece şaşe Sixteen
17 Zece şapte Seventeen
18 Zece opt Eighteen
19 Zece nouâ Nineteen
20 Douăzeci Twenty
21 Douăzeci și unu Twenty one
22 Douăzeci și doi Twenty two
23 Douăzeci și trei Twenty three
24 Douăzeci și patru Twenty four
25 Douăzeci și cinci Twenty five
26 Douăzeci și șase Twenty six
27 Douăzeci și șapte Twenty seven
28 Douăzeci și opt Twenty eight
29 Douazeci si noua Twenty nine
30 Treizeci Thirty
31 Treizeci și unu Thirty one
32 Treizeci doi Thirty two
33 Treizeci și trei Thirty three
34 Treizeci si patru Thirty four
35 Treizeci și cinci Thirty five
36 Treizeci și șase Thirty six
37 Treizeci și șapte Thirty seven
38 Treizeci și opt Thirty eight
39 Treizeci și nouă Thirty nine
40 Patruzeci Forty
41 Patruzeci și unu la Forty one
42 Patruzeci și două Forty two
43 Patruzeci si trei Forty three
44 Patruzeci și patru Forty four
45 Patruzeci și cinci Forty five
46 Patruzeci și șase Forty six
47 Patruzeci și șapte Forty seven
48 Patruzeci și opt Forty eight
49 Patruzeci și nouă Forty nine
50 Cincizeci Fifty
51 Cincizeci si unu Fifty one
52 Cincizeci și doi Fifty two
53 Cincizeci si trei Fifty three
54 Cincizeci si patru Fifty four
55 Cincizeci și cinci Fifty five
56 Cincizeci și șase Fifty six
57 Cincizeci și șapte Fifty seven
58 Cincizeci si opt Fifty eight
59 Cincizeci nouă Fifty nine
60 Şaizeci Sixty
61 Șaizeci și unu Sixty one
62 Șaizeci și doi Sixty two
63 Saizeci si trei Sixty three
64 Șaizeci și patru Sixty four
65 Șaizeci și cinci Sixty five
66 Șaizeci și șase Sixty six
67 Șaizeci și șapte Sixty seven
68 Șaizeci și opt Sixty eight
69 Șaizeci și nouă Sixty nine
70 Şaptezeci Seventy
71 Saptezeci si unu Seventy one
72 Șaptezeci două Seventy two
73 Șaptezeci trei Seventy three
74 Șaptezeci și patru Seventy four
75 Șaptezeci și cinci Seventy five
76 Șaptezeci și șase Seventy six
77 Șaptezeci și șapte Seventy seven
78 Șaptezeci și opt Seventy eight
79 Șaptezeci și nouă Seventy nine
80 Optzeci Eighty
81 Optzeci și unu de Eighty one
82 Optzeci două Eighty two
83 Optzeci trei Eighty three
84 Optzeci și patru Eighty four
85 Optzeci și cinci Eighty five
86 Optzeci și șase Eighty six
87 Optzeci și șapte Eighty seven
88 Optzeci și opt Eighty eight
89 Optzeci și nouă Eighty nine
90 Nouăzeci Ninety
91 Nouăzeci unul Ninety one
92 Nouăzeci două Ninety two
93 Nouazeci si trei Ninety three
94 Nouăzeci și patru Ninety four
95 Nouăzeci și cinci Ninety five
96 Nouăzeci și șase Ninety six
97 Nouăzeci și șapte Ninety seven
98 Nouăzeci și opt Ninety eight
99 Nouăzeci și nouă Ninety nine
100 O sută de One hundred