Esperanto turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulo -
1 Unul Unu -
2 Două Du -
3 Trei Tri -
4 Patru Kvar -
5 Cinci Kvin -
6 șase Ses -
7 Șapte Sep -
8 Opt Ok -
9 Nouă Naŭ -
10 Zece Dek -
11 Zece unul Levas -
12 Zece douâ Dekdu -
13 Zece trei Thirteen -
14 Zece patru Dek kvar -
15 Zece cincu Dek kvin -
16 Zece şaşe Dekses -
17 Zece şapte Deksep -
18 Zece opt Dekok -
19 Zece nouâ Deknaŭ -
20 Douăzeci Dudek -
21 Douăzeci și unu Dudek unu -
22 Douăzeci și doi Dudek du -
23 Douăzeci și trei Dudek tri -
24 Douăzeci și patru Dudek kvar -
25 Douăzeci și cinci Dudek kvin -
26 Douăzeci și șase Dudek ses -
27 Douăzeci și șapte Dudek sep -
28 Douăzeci și opt Dudek ok -
29 Douazeci si noua Dudek naŭ -
30 Treizeci Tridek -
31 Treizeci și unu Tridek unu -
32 Treizeci doi Tridek du -
33 Treizeci și trei Tridek tri -
34 Treizeci si patru Tridek kvar -
35 Treizeci și cinci Tridek kvin -
36 Treizeci și șase Tridek ses -
37 Treizeci și șapte Tridek sep -
38 Treizeci și opt Tridek ok -
39 Treizeci și nouă Tridek naŭ -
40 Patruzeci Kvardek -
41 Patruzeci și unu la Kvardek unu -
42 Patruzeci și două Kvardek du -
43 Patruzeci si trei Kvardek tri -
44 Patruzeci și patru Kvardek kvar -
45 Patruzeci și cinci Kvardek kvin -
46 Patruzeci și șase Kvardek ses -
47 Patruzeci și șapte Kvardek sep -
48 Patruzeci și opt Kvardek ok -
49 Patruzeci și nouă Kvardek naŭ -
50 Cincizeci Kvindek -
51 Cincizeci si unu Kvindek unu -
52 Cincizeci și doi Kvindek du -
53 Cincizeci si trei Kvindek tri -
54 Cincizeci si patru Kvindek kvar -
55 Cincizeci și cinci Kvindek kvin -
56 Cincizeci și șase Kvindek ses -
57 Cincizeci și șapte Kvindek sep -
58 Cincizeci si opt Kvindek ok -
59 Cincizeci nouă Kvindek naŭ -
60 Şaizeci Sesdek -
61 Șaizeci și unu Sesdek unu -
62 Șaizeci și doi Sesdek du -
63 Saizeci si trei Sesdek tri -
64 Șaizeci și patru Sesdek kvar -
65 Șaizeci și cinci Sesdek kvin -
66 Șaizeci și șase Sesdek ses -
67 Șaizeci și șapte Sesdek sep -
68 Șaizeci și opt Sesdek ok -
69 Șaizeci și nouă Sesdek naŭ -
70 Şaptezeci Sepdek -
71 Saptezeci si unu Sepdek unu -
72 Șaptezeci două Sepdek du -
73 Șaptezeci trei Sepdek tri -
74 Șaptezeci și patru Sepdek kvar -
75 Șaptezeci și cinci Sepdek kvin -
76 Șaptezeci și șase Sepdek ses -
77 Șaptezeci și șapte Sepdek sep -
78 Șaptezeci și opt Sepdek ok -
79 Șaptezeci și nouă Sepdek naŭ -
80 Optzeci Okdek -
81 Optzeci și unu de Okdek unu -
82 Optzeci două Okdek du -
83 Optzeci trei Okdek tri -
84 Optzeci și patru Okdek kvar -
85 Optzeci și cinci Okdek kvin -
86 Optzeci și șase Okdek ses -
87 Optzeci și șapte Okdek sep -
88 Optzeci și opt Okdek ok -
89 Optzeci și nouă Okdek naŭ -
90 Nouăzeci Naŭdek -
91 Nouăzeci unul Naŭdek unu -
92 Nouăzeci două Naŭdek du -
93 Nouazeci si trei Naŭdek tri -
94 Nouăzeci și patru Naŭdek kvar -
95 Nouăzeci și cinci Naŭdek kvin -
96 Nouăzeci și șase Naŭdek ses -
97 Nouăzeci și șapte Naŭdek sep -
98 Nouăzeci și opt Naŭdek ok -
99 Nouăzeci și nouă Naŭdek naŭ -
100 O sută de Cent -