Eston turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero null -
1 Unul üks -
2 Două Kaks -
3 Trei Kolm -
4 Patru Neli -
5 Cinci Viis -
6 șase Kuus -
7 Șapte Seitse -
8 Opt Kaheksa -
9 Nouă üheksa -
10 Zece Kümme -
11 Zece unul üksteist -
12 Zece douâ Kaksteist -
13 Zece trei Kolmteist -
14 Zece patru Neliteist -
15 Zece cincu Viisteist -
16 Zece şaşe Kuusteist -
17 Zece şapte Seitseteist -
18 Zece opt Kaheksateist -
19 Zece nouâ üheksateist -
20 Douăzeci Kakskümmend -
21 Douăzeci și unu Kakskümmend üks -
22 Douăzeci și doi Kakskümmend kaks -
23 Douăzeci și trei Kakskümmend kolm -
24 Douăzeci și patru Kakskümmend neli -
25 Douăzeci și cinci Kakskümmend viis -
26 Douăzeci și șase Kakskümmend kuus -
27 Douăzeci și șapte Kakskümmend seitse -
28 Douăzeci și opt Kakskümmend kaheksa -
29 Douazeci si noua Kakskümmend üheksa -
30 Treizeci Kolmkümmend -
31 Treizeci și unu Kolmkümmend üks -
32 Treizeci doi Kolmkümmend kaks -
33 Treizeci și trei Kolmkümmend kolm -
34 Treizeci si patru Kolmkümmend neli -
35 Treizeci și cinci Kolmkümmend viis -
36 Treizeci și șase Kolmkümmend kuus -
37 Treizeci și șapte Kolmkümmend seitse -
38 Treizeci și opt Kolmkümmend kaheksa -
39 Treizeci și nouă Kolmkümmend üheksa -
40 Patruzeci Nelikümmend -
41 Patruzeci și unu la Nelikümmend üks -
42 Patruzeci și două Nelikümmend kaks -
43 Patruzeci si trei Nelikümmend kolm -
44 Patruzeci și patru Nelikümmend neli -
45 Patruzeci și cinci Nelikümmend viis -
46 Patruzeci și șase Nelikümmend kuus -
47 Patruzeci și șapte Nelikümmend seitse -
48 Patruzeci și opt Nelikümmend kaheksa -
49 Patruzeci și nouă Nelikümmend üheksa -
50 Cincizeci Viiskümmend -
51 Cincizeci si unu Viiskümmend üks -
52 Cincizeci și doi Viiskümmend kaks -
53 Cincizeci si trei Viiskümmend kolm -
54 Cincizeci si patru Viiskümmend neli -
55 Cincizeci și cinci Viiskümmend viis -
56 Cincizeci și șase Viiskümmend kuus -
57 Cincizeci și șapte Viiskümmend seitse -
58 Cincizeci si opt Viiskümmend kaheksa -
59 Cincizeci nouă Viiskümmend üheksa -
60 Şaizeci Kuuskümmend -
61 Șaizeci și unu Kuuskümmend üks -
62 Șaizeci și doi Kuuskümmend kaks -
63 Saizeci si trei Kuuskümmend kolm -
64 Șaizeci și patru Kuuskümmend neli -
65 Șaizeci și cinci Kuuskümmend viis -
66 Șaizeci și șase Kuuskümmend kuus -
67 Șaizeci și șapte Kuuskümmend seitse -
68 Șaizeci și opt Kuuskümmend kaheksa -
69 Șaizeci și nouă Kuuskümmend üheksa -
70 Şaptezeci Seitsekümmend -
71 Saptezeci si unu Seitsekümmend üks -
72 Șaptezeci două Seitsekümmend kaks -
73 Șaptezeci trei Seitsekümmend kolm -
74 Șaptezeci și patru Seitsekümmend neli -
75 Șaptezeci și cinci Seitsekümmend viis -
76 Șaptezeci și șase Seitsekümmend kuus -
77 Șaptezeci și șapte Seitsekümmend seitse -
78 Șaptezeci și opt Seitsekümmend kaheksa -
79 Șaptezeci și nouă Seitsekümmend üheksa -
80 Optzeci Kaheksakümmend -
81 Optzeci și unu de Kaheksakümmend üks -
82 Optzeci două Kaheksakümmend kaks -
83 Optzeci trei Kaheksakümmend kolm -
84 Optzeci și patru Kaheksakümmend neli -
85 Optzeci și cinci Kaheksakümmend viis -
86 Optzeci și șase Kaheksakümmend kuus -
87 Optzeci și șapte Kaheksakümmend seitse -
88 Optzeci și opt Kaheksakümmend kaheksa -
89 Optzeci și nouă Kaheksakümmend üheksa -
90 Nouăzeci Üheksakümmend -
91 Nouăzeci unul Üheksakümmend üks -
92 Nouăzeci două Üheksakümmend kaks -
93 Nouazeci si trei Üheksakümmend kolm -
94 Nouăzeci și patru Üheksakümmend neli -
95 Nouăzeci și cinci Üheksakümmend viis -
96 Nouăzeci și șase Üheksakümmend kuus -
97 Nouăzeci și șapte Üheksakümmend seitse -
98 Nouăzeci și opt Üheksakümmend kaheksa -
99 Nouăzeci și nouă Üheksakümmend üheksa -
100 O sută de Sada -