Finlandeză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Unul Yksi
2 Două Kaksi
3 Trei Kolme
4 Patru Neljä
5 Cinci Viisi
6 șase Kuusi
7 Șapte Seitsemän
8 Opt Kahdeksan
9 Nouă Yhdeksän
10 Zece Kymmenen
11 Zece unul Yksitoista
12 Zece douâ Kaksitoista
13 Zece trei Kolmetoista
14 Zece patru Neljätoista
15 Zece cincu Viisitoista
16 Zece şaşe Kuusitoista
17 Zece şapte Seitsemäntoista
18 Zece opt Kahdeksantoista
19 Zece nouâ Yhdeksäntoista
20 Douăzeci Kaksikymmentä
21 Douăzeci și unu Kaksikymmentäyksi
22 Douăzeci și doi Kaksikymmentäkaksi
23 Douăzeci și trei Kaksikymmentä kolme
24 Douăzeci și patru Kaksikymmentäneljä
25 Douăzeci și cinci Kaksikymmentäviisi
26 Douăzeci și șase Kaksikymmentä kuusi
27 Douăzeci și șapte Kaksikymmentä seitsemän
28 Douăzeci și opt Kaksikymmentäkahdeksan
29 Douazeci si noua Kaksikymmentä yhdeksän
30 Treizeci Kolmekymmentä
31 Treizeci și unu Kolmekymmentäyksi
32 Treizeci doi Kolmekymmentäkaksi
33 Treizeci și trei Kolmekymmentä kolme
34 Treizeci si patru Kolmekymmentä neljä
35 Treizeci și cinci Kolmekymmentä viisi
36 Treizeci și șase Kolmekymmentä kuusi
37 Treizeci și șapte Kolmekymmentäseitsemän
38 Treizeci și opt Kolmekymmentä kahdeksan
39 Treizeci și nouă Kolmekymmentä yhdeksän
40 Patruzeci Neljäkymmentä
41 Patruzeci și unu la Neljäkymmentä yksi
42 Patruzeci și două Neljäkymmentä kaksi
43 Patruzeci si trei Neljäkymmentä kolme
44 Patruzeci și patru Neljäkymmentä neljä
45 Patruzeci și cinci Neljäkymmentäviisi
46 Patruzeci și șase Neljäkymmentä kuusi
47 Patruzeci și șapte Neljäkymmentä seitsemän
48 Patruzeci și opt Neljäkymmentä kahdeksan
49 Patruzeci și nouă Neljäkymmentä yhdeksän
50 Cincizeci Viisikymmentä
51 Cincizeci si unu Viisikymmentä yksi
52 Cincizeci și doi Viisikymmentä kaksi
53 Cincizeci si trei Viisikymmentä kolme
54 Cincizeci si patru Viisikymmentä neljä
55 Cincizeci și cinci Viisikymmentä viisi
56 Cincizeci și șase Viisikymmentä kuusi
57 Cincizeci și șapte Viisikymmentä seitsemän
58 Cincizeci si opt Viisikymmentä kahdeksan
59 Cincizeci nouă Viisikymmentä yhdeksän
60 Şaizeci Kuusikymmentä
61 Șaizeci și unu Kuusikymmentä yksi
62 Șaizeci și doi Kuusikymmentä kaksi
63 Saizeci si trei Kuusikymmentäkolme
64 Șaizeci și patru Kuusikymmentä neljä
65 Șaizeci și cinci Kuusikymmentä viisi
66 Șaizeci și șase Kuusikymmentä kuusi
67 Șaizeci și șapte Kuusikymmentä seitsemän
68 Șaizeci și opt Kuusikymmentä kahdeksan
69 Șaizeci și nouă Kuusikymmentä yhdeksän
70 Şaptezeci Seitsemänkymmentä
71 Saptezeci si unu Seitsemänkymmentä yksi
72 Șaptezeci două Seitsemänkymmentä kaksi
73 Șaptezeci trei Seitsemänkymmentä kolme
74 Șaptezeci și patru Seitsemänkymmentä neljä
75 Șaptezeci și cinci Seitsemänkymmentä viisi
76 Șaptezeci și șase Seitsemänkymmentä kuusi
77 Șaptezeci și șapte Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Șaptezeci și opt Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Șaptezeci și nouă Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Optzeci Kahdeksankymmentä
81 Optzeci și unu de Kahdeksankymmentä yksi
82 Optzeci două Kahdeksankymmentä kaksi
83 Optzeci trei Kahdeksankymmentä kolme
84 Optzeci și patru Kahdeksankymmentä neljä
85 Optzeci și cinci Kahdeksankymmentä viisi
86 Optzeci și șase Kahdeksankymmentä kuusi
87 Optzeci și șapte Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Optzeci și opt Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Optzeci și nouă Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Nouăzeci Yhdeksänkymmentä
91 Nouăzeci unul Yhdeksänkymmentäyksi
92 Nouăzeci două Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nouazeci si trei Ninety kolme
94 Nouăzeci și patru Ninety neljä
95 Nouăzeci și cinci Yhdeksänkymmentä viisi
96 Nouăzeci și șase Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Nouăzeci și șapte Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Nouăzeci și opt Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Nouăzeci și nouă Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 O sută de Sata