Germană turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Null
1 Unul Eins
2 Două Zwei
3 Trei Drei
4 Patru Vier
5 Cinci Fünf
6 șase Sechs
7 Șapte Sieben
8 Opt Acht
9 Nouă Neun
10 Zece Zehn
11 Zece unul Elf
12 Zece douâ Zwölf
13 Zece trei Dreizehn
14 Zece patru Vierzehn
15 Zece cincu Fünfzehn
16 Zece şaşe Sechzehn
17 Zece şapte Siebzehn
18 Zece opt Achtzehn
19 Zece nouâ Neunzehn
20 Douăzeci Zwanzig
21 Douăzeci și unu Einundzwanzig
22 Douăzeci și doi Zweiundzwanzig
23 Douăzeci și trei Dreiundzwanzig
24 Douăzeci și patru Vierundzwanzig
25 Douăzeci și cinci Fϋnfundzwanzig
26 Douăzeci și șase Sechsundzwanzig
27 Douăzeci și șapte Siebenundzwanzig
28 Douăzeci și opt Achtundzwanzig
29 Douazeci si noua Neunundzwanzig
30 Treizeci Dreißig
31 Treizeci și unu Einunddreißig
32 Treizeci doi Zweiunddreißig
33 Treizeci și trei Dreiunddreißig
34 Treizeci si patru Vierunddreißig
35 Treizeci și cinci Fϋnfunddreißig
36 Treizeci și șase Sechsunddreißig
37 Treizeci și șapte Siebenunddreißig
38 Treizeci și opt Achtunddreißig
39 Treizeci și nouă Neununddreißig
40 Patruzeci Vierzig
41 Patruzeci și unu la Einundvierzig
42 Patruzeci și două Zweiundvierzig
43 Patruzeci si trei Dreiundvierzig
44 Patruzeci și patru Vierundvierzig
45 Patruzeci și cinci Fϋnfundvierzig
46 Patruzeci și șase Sechsundvierzig
47 Patruzeci și șapte Siebenundvierzig
48 Patruzeci și opt Achtundvierzig
49 Patruzeci și nouă Neunundvierzig
50 Cincizeci Fϋnfzig
51 Cincizeci si unu Einundfϋnfzig
52 Cincizeci și doi Zweiundfϋnfzig
53 Cincizeci si trei Dreiundfϋnfzig
54 Cincizeci si patru Vierundfϋnfzig
55 Cincizeci și cinci Fϋnfundfϋnfzig
56 Cincizeci și șase Sechsundfϋnfzig
57 Cincizeci și șapte Siebenundfϋnfzig
58 Cincizeci si opt Achtundfϋnfzig
59 Cincizeci nouă Neunundfünfzig
60 Şaizeci Sechzig
61 Șaizeci și unu Einundsechzig
62 Șaizeci și doi Zweiundsechzig
63 Saizeci si trei Dreiundsechzig
64 Șaizeci și patru Vierundsechzig
65 Șaizeci și cinci Fϋnfundsechzig
66 Șaizeci și șase Sechsundsechzig
67 Șaizeci și șapte Siebenundsechzig
68 Șaizeci și opt Achtundsechzig
69 Șaizeci și nouă Neunundsechzig
70 Şaptezeci Siebzig
71 Saptezeci si unu Einundsiebzig
72 Șaptezeci două Zweiundsiebzig
73 Șaptezeci trei Dreiundsiebzig
74 Șaptezeci și patru Vierundsiebzig
75 Șaptezeci și cinci Fϋnfundsiebzig
76 Șaptezeci și șase Sechsundsiebzig
77 Șaptezeci și șapte Siebenundsiebzig
78 Șaptezeci și opt Achtundsiebzig
79 Șaptezeci și nouă Neunundsiebzig
80 Optzeci Achtzig
81 Optzeci și unu de Einundachtzig
82 Optzeci două Zweiundachtzig
83 Optzeci trei Dreiundachtzig
84 Optzeci și patru Vierundachtzig
85 Optzeci și cinci Fϋnfundachtzig
86 Optzeci și șase Sechsundachtzig
87 Optzeci și șapte Siebenundachtzig
88 Optzeci și opt Achtundachtzig
89 Optzeci și nouă Neunundachtzig
90 Nouăzeci Neunzig
91 Nouăzeci unul Einundneunzig
92 Nouăzeci două Zweiundneunzig
93 Nouazeci si trei Dreiundneunzig
94 Nouăzeci și patru Vierundneunzig
95 Nouăzeci și cinci Fϋnfundneunzig
96 Nouăzeci și șase Sechsundneunzig
97 Nouăzeci și șapte Siebenundneunzig
98 Nouăzeci și opt Achtundneunzig
99 Nouăzeci și nouă Neunundneunzig
100 O sută de Hundert