Islandeză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nûll -
1 Unul Einn -
2 Două Tveir -
3 Trei þrír -
4 Patru Fjórir -
5 Cinci Fimm -
6 șase Sex -
7 Șapte Sjö -
8 Opt átta -
9 Nouă Níu -
10 Zece Tíu -
11 Zece unul Ellefu -
12 Zece douâ Tólf -
13 Zece trei þrettán -
14 Zece patru Fjórtán -
15 Zece cincu Fimmtán -
16 Zece şaşe Sextán -
17 Zece şapte Sautján -
18 Zece opt átján -
19 Zece nouâ Nítján -
20 Douăzeci Tuttugu -
21 Douăzeci și unu Tuttugu einn -
22 Douăzeci și doi Tuttugu og tvær -
23 Douăzeci și trei Tuttugu og þrjú -
24 Douăzeci și patru TuttuguogQögurra -
25 Douăzeci și cinci Tuttugu og fimm -
26 Douăzeci și șase Tuttugu og sex -
27 Douăzeci și șapte Tuttugu og sjö -
28 Douăzeci și opt Tuttugu og átta -
29 Douazeci si noua Tuttugu og níu -
30 Treizeci þrjátíu -
31 Treizeci și unu þrjátíu og einn -
32 Treizeci doi þrjátíu og tveimur -
33 Treizeci și trei Thirty þrír -
34 Treizeci si patru Thirty fjórir -
35 Treizeci și cinci þrjátíu og fimm -
36 Treizeci și șase þrjátíu og sex -
37 Treizeci și șapte þrjátíu og sjö -
38 Treizeci și opt Thirty átta -
39 Treizeci și nouă þrjátíu og níu -
40 Patruzeci Fjörutíu -
41 Patruzeci și unu la Fjörtíu og eitt -
42 Patruzeci și două Fjörutíu og tvær -
43 Patruzeci si trei Fjörutíu þrír -
44 Patruzeci și patru Fjörutíu og fjóra -
45 Patruzeci și cinci Fjörutíu og fimm -
46 Patruzeci și șase Fjörutíu og sex -
47 Patruzeci și șapte Fjörutíu og sjö -
48 Patruzeci și opt Fjörutíu og átta -
49 Patruzeci și nouă Fjörutíu og níu -
50 Cincizeci Fimmtíu -
51 Cincizeci si unu Fimmtíu og eitt -
52 Cincizeci și doi Fimmtíu og tvö -
53 Cincizeci si trei Fimmtíu og þremur -
54 Cincizeci si patru Fimmtíu og fjórir -
55 Cincizeci și cinci Fimmtíu og fimm -
56 Cincizeci și șase Fimmtíu og sex -
57 Cincizeci și șapte Fimmtíu og sjö -
58 Cincizeci si opt Fimmtíu og átta -
59 Cincizeci nouă Fimmtíu og níu -
60 Şaizeci Sextíu -
61 Șaizeci și unu Sextíu og eitt -
62 Șaizeci și doi Sextíu og tvö -
63 Saizeci si trei Sextíu og þremur -
64 Șaizeci și patru Sextíu og fjórir -
65 Șaizeci și cinci Sextíu og fimm -
66 Șaizeci și șase Sextíu og sex -
67 Șaizeci și șapte Sextíu og sjö -
68 Șaizeci și opt Sextíu og átta -
69 Șaizeci și nouă Sextíu og níu -
70 Şaptezeci Sjötíu -
71 Saptezeci si unu Sjötíu og einn -
72 Șaptezeci două Sjötíu tveir -
73 Șaptezeci trei Sjötíu og þrjú -
74 Șaptezeci și patru Sjötíu fjórir -
75 Șaptezeci și cinci Sjötíu og fimm -
76 Șaptezeci și șase Sjötíu og sex -
77 Șaptezeci și șapte Sjötíu og sjö -
78 Șaptezeci și opt Sjötíu og átta -
79 Șaptezeci și nouă Sjötíu og níu -
80 Optzeci áttatíu -
81 Optzeci și unu de áttatíu ein -
82 Optzeci două áttatíu tveir -
83 Optzeci trei áttatíu þrír -
84 Optzeci și patru Tuttugu og níu -
85 Optzeci și cinci áttatíu og fimm -
86 Optzeci și șase áttatíu og sex -
87 Optzeci și șapte áttatíu og sjö -
88 Optzeci și opt áttatíu og átta -
89 Optzeci și nouă áttatíu og níu -
90 Nouăzeci Níutíu -
91 Nouăzeci unul Níutíu einn -
92 Nouăzeci două Níutíu og tveir -
93 Nouazeci si trei Níutíu þrír -
94 Nouăzeci și patru Níutíu fjórir -
95 Nouăzeci și cinci Níutíu og fimm -
96 Nouăzeci și șase Níutíu og sex -
97 Nouăzeci și șapte Níutíu og sjö -
98 Nouăzeci și opt Níutíu og átta -
99 Nouăzeci și nouă Níutíu og níu -
100 O sută de Eitt hundrað -