Latin turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulla -
1 Unul One -
2 Două Duo -
3 Trei Tribus -
4 Patru Quattuor -
5 Cinci Quinque -
6 șase Sex -
7 Șapte Septem -
8 Opt Octo -
9 Nouă Novem -
10 Zece Decem -
11 Zece unul Undecia -
12 Zece douâ Duodecim -
13 Zece trei Tredecim -
14 Zece patru Quatuordecim -
15 Zece cincu Quindecim -
16 Zece şaşe Sedecim -
17 Zece şapte Septendecim -
18 Zece opt Decem et octo -
19 Zece nouâ Undeviginti -
20 Douăzeci Viginti -
21 Douăzeci și unu Viginti unum -
22 Douăzeci și doi Viginti duo -
23 Douăzeci și trei Et viginti tres -
24 Douăzeci și patru Viginti quattuor -
25 Douăzeci și cinci Viginti quinque -
26 Douăzeci și șase Viginti sex -
27 Douăzeci și șapte Viginti septem -
28 Douăzeci și opt Viginti octo -
29 Douazeci si noua Viginti novem -
30 Treizeci Triginta -
31 Treizeci și unu Triginta unum -
32 Treizeci doi Triginta duo -
33 Treizeci și trei Triginta tres -
34 Treizeci si patru Triginta quattuor -
35 Treizeci și cinci Triginta quinque -
36 Treizeci și șase Triginta sex -
37 Treizeci și șapte Triginta septem -
38 Treizeci și opt Triginta octo -
39 Treizeci și nouă Triginta novem -
40 Patruzeci Quadragínta -
41 Patruzeci și unu la Quadraginta unum -
42 Patruzeci și două Quadraginta duo -
43 Patruzeci si trei Quadraginta tres -
44 Patruzeci și patru Quadraginta quattuor -
45 Patruzeci și cinci Quadraginta quinque -
46 Patruzeci și șase Quadraginta sex -
47 Patruzeci și șapte Quadraginta septem -
48 Patruzeci și opt Quadraginta octo -
49 Patruzeci și nouă Quadraginta novem -
50 Cincizeci Quinquaginta -
51 Cincizeci si unu Quinquaginta unus -
52 Cincizeci și doi Quinquaginta duo -
53 Cincizeci si trei Quinquaginta tres -
54 Cincizeci si patru Quinquaginta quattuor -
55 Cincizeci și cinci Quinquaginta quinque -
56 Cincizeci și șase Quinquaginta sex -
57 Cincizeci și șapte Quinquaginta septem -
58 Cincizeci si opt Quinquaginta octo -
59 Cincizeci nouă Quinquaginta novem -
60 Şaizeci Sexaginta -
61 Șaizeci și unu Sexaginta unom -
62 Șaizeci și doi Sexaginta duo -
63 Saizeci si trei Sexaginta tres -
64 Șaizeci și patru Sexaginta quattuor -
65 Șaizeci și cinci Sexaginta quinque -
66 Șaizeci și șase Sexaginta sex -
67 Șaizeci și șapte Sexaginta septem -
68 Șaizeci și opt Sexaginta octo -
69 Șaizeci și nouă Sexaginta novem -
70 Şaptezeci Septuaginta -
71 Saptezeci si unu Septuaginta unum -
72 Șaptezeci două Septuaginta duo -
73 Șaptezeci trei Septuaginta tress -
74 Șaptezeci și patru Septuaginta quattuor -
75 Șaptezeci și cinci Septuaginta quinque -
76 Șaptezeci și șase Septuaginta sex -
77 Șaptezeci și șapte Septuaginta septem -
78 Șaptezeci și opt Septuaginta octo -
79 Șaptezeci și nouă Septuaginta novem -
80 Optzeci Octoginta -
81 Optzeci și unu de Octoginta unum -
82 Optzeci două Octoginta duo -
83 Optzeci trei Octoginta tress -
84 Optzeci și patru Octoginta quattuor -
85 Optzeci și cinci Octoginta quinque -
86 Optzeci și șase Octoginta sex -
87 Optzeci și șapte Octoginta septem -
88 Optzeci și opt Octoginta octo -
89 Optzeci și nouă Octoginta novem -
90 Nouăzeci Nonaginta -
91 Nouăzeci unul Nonaginta unum -
92 Nouăzeci două Nonaginta duos -
93 Nouazeci si trei Nonaginta tres -
94 Nouăzeci și patru Nonaginta quattuor -
95 Nouăzeci și cinci Nonaginta quinque -
96 Nouăzeci și șase Nonaginta sex -
97 Nouăzeci și șapte Nonaginta septem -
98 Nouăzeci și opt Nonaginta octo -
99 Nouăzeci și nouă Nonaginta novem -
100 O sută de Centum -