Maghiară turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nulla
1 Unul Egy
2 Două Kettő
3 Trei Három
4 Patru Négy
5 Cinci öt
6 șase Hat
7 Șapte Hét
8 Opt Nyolc
9 Nouă Kilenc
10 Zece Tíz
11 Zece unul Tizenegy
12 Zece douâ Tizenkettő
13 Zece trei Tizenhárom
14 Zece patru Tizennégy
15 Zece cincu Tizenöt
16 Zece şaşe Tizenhat
17 Zece şapte Tizenhét
18 Zece opt Tizennyolc
19 Zece nouâ Tizenkilenc
20 Douăzeci Húsz
21 Douăzeci și unu Huszonégy
22 Douăzeci și doi Huszonkét
23 Douăzeci și trei Huszonhárom
24 Douăzeci și patru Huszonnégy
25 Douăzeci și cinci Huszonöt
26 Douăzeci și șase Huszonhat
27 Douăzeci și șapte Huszonhét
28 Douăzeci și opt Huszonnyolc
29 Douazeci si noua Huszonkilenc
30 Treizeci Harminc
31 Treizeci și unu Harmincegy
32 Treizeci doi Harminckét
33 Treizeci și trei Harminchárom
34 Treizeci si patru Harmincnégy
35 Treizeci și cinci Harmincöt
36 Treizeci și șase Harminchat
37 Treizeci și șapte Harminchét
38 Treizeci și opt Harmincnyolc
39 Treizeci și nouă Harminckilenc
40 Patruzeci Negyven
41 Patruzeci și unu la Negyven egyik
42 Patruzeci și două Negyvenkettő
43 Patruzeci si trei Negyvenhárom
44 Patruzeci și patru Negyven négy
45 Patruzeci și cinci Negyvenöt
46 Patruzeci și șase Negyven hat
47 Patruzeci și șapte Negyven hét
48 Patruzeci și opt Negyvennyolc
49 Patruzeci și nouă Negyvenkilenc
50 Cincizeci ötven
51 Cincizeci si unu ötven ember
52 Cincizeci și doi ötven két
53 Cincizeci si trei ötvenhárom
54 Cincizeci si patru ötvennégy
55 Cincizeci și cinci ötvenöt
56 Cincizeci și șase ötven hat
57 Cincizeci și șapte Ötvenhét
58 Cincizeci si opt Ötvennyolc
59 Cincizeci nouă ötven kilenc
60 Şaizeci Hatvan
61 Șaizeci și unu Hatvan egy
62 Șaizeci și doi Hatvan kettő
63 Saizeci si trei Hatvanhárom
64 Șaizeci și patru Hatvannégy
65 Șaizeci și cinci Hatvanöt
66 Șaizeci și șase Hatvanhat
67 Șaizeci și șapte Hatvanhét
68 Șaizeci și opt Hatvan nyolc
69 Șaizeci și nouă Hatvan kilenc
70 Şaptezeci Hetven
71 Saptezeci si unu Hetven egy
72 Șaptezeci două Hetvenkét
73 Șaptezeci trei Hetven három
74 Șaptezeci și patru Hetven négy
75 Șaptezeci și cinci Hetvenöt
76 Șaptezeci și șase Hetven
77 Șaptezeci și șapte Hetven hét
78 Șaptezeci și opt Hetven nyolc
79 Șaptezeci și nouă Hetvenkilenc
80 Optzeci Nyolcvan
81 Optzeci și unu de Nyolcvanegy egy
82 Optzeci două Nyolcvan két
83 Optzeci trei Nyolcvan három
84 Optzeci și patru Nyolcvan négy
85 Optzeci și cinci Nyolcvanöt
86 Optzeci și șase Nyolcvan hat
87 Optzeci și șapte Nyolcvan hét
88 Optzeci și opt Nyolcvan nyolc
89 Optzeci și nouă Nyolcvan nine
90 Nouăzeci Kilencven
91 Nouăzeci unul Kilencven egy
92 Nouăzeci două Kilencven két
93 Nouazeci si trei Kilencven három
94 Nouăzeci și patru Kilencvennégy
95 Nouăzeci și cinci Kilencvenöt
96 Nouăzeci și șase Ninety Six
97 Nouăzeci și șapte Kilencvenhét
98 Nouăzeci și opt Kilencven nyolc
99 Nouăzeci și nouă Kilencvenkilenc
100 O sută de Száz