Olandeză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Unul één -
2 Două Twee -
3 Trei Drie -
4 Patru Vier -
5 Cinci Vijf -
6 șase Zes -
7 Șapte Zeven -
8 Opt Acht -
9 Nouă Negen -
10 Zece Tien -
11 Zece unul Elf -
12 Zece douâ Twaalf -
13 Zece trei Dertien -
14 Zece patru Veertien -
15 Zece cincu Vijftien -
16 Zece şaşe Zestien -
17 Zece şapte Zeventien -
18 Zece opt Achttien -
19 Zece nouâ Negentien -
20 Douăzeci Twintig -
21 Douăzeci și unu Eenentwintig -
22 Douăzeci și doi Tweeëntwintig -
23 Douăzeci și trei Drieëntwintig -
24 Douăzeci și patru Vierentwintig -
25 Douăzeci și cinci Vijfentwintig -
26 Douăzeci și șase Zesentwintig -
27 Douăzeci și șapte Zevenentwintig -
28 Douăzeci și opt Achtentwintig -
29 Douazeci si noua Negenentwintig -
30 Treizeci Dertig -
31 Treizeci și unu Eenendertig -
32 Treizeci doi Tweeëndertig -
33 Treizeci și trei Drieëndertig -
34 Treizeci si patru Vierendertig -
35 Treizeci și cinci Vijfendertig -
36 Treizeci și șase Zesendertig -
37 Treizeci și șapte Zevenendertig -
38 Treizeci și opt Achtendertig -
39 Treizeci și nouă Negenendertig -
40 Patruzeci Veertig -
41 Patruzeci și unu la Eenenveertig -
42 Patruzeci și două Tweeenveertig -
43 Patruzeci si trei Drieënveertig -
44 Patruzeci și patru Vierenveertig -
45 Patruzeci și cinci Vijfenveertig -
46 Patruzeci și șase Zesenveertig -
47 Patruzeci și șapte Zevenenveertig -
48 Patruzeci și opt Achtenveertig -
49 Patruzeci și nouă Negenenveertig -
50 Cincizeci Vijftig -
51 Cincizeci si unu Eenenvijftig -
52 Cincizeci și doi Tweeënvijftig -
53 Cincizeci si trei Drieënvijftig -
54 Cincizeci si patru Vierenvijftig -
55 Cincizeci și cinci Vijfenvijftig -
56 Cincizeci și șase Zesenvijftig -
57 Cincizeci și șapte Zevenenvijftig -
58 Cincizeci si opt Achtenvijftig -
59 Cincizeci nouă Negenenvijftig -
60 Şaizeci Zestig -
61 Șaizeci și unu Eenenzestig -
62 Șaizeci și doi Tweeënzestig -
63 Saizeci si trei Drieënzestig -
64 Șaizeci și patru Vierenzestig -
65 Șaizeci și cinci Vijfenzestig -
66 Șaizeci și șase Zesenzestig -
67 Șaizeci și șapte Zevenenzestig -
68 Șaizeci și opt Achtenzestig -
69 Șaizeci și nouă Negenenzestig -
70 Şaptezeci Zeventig -
71 Saptezeci si unu Eenenzeventig -
72 Șaptezeci două Tweeënzeventig -
73 Șaptezeci trei Zeventig drie -
74 Șaptezeci și patru Vierenzeventig -
75 Șaptezeci și cinci Vijfenzeventig -
76 Șaptezeci și șase Zesenzeventig -
77 Șaptezeci și șapte Zeventig zeven -
78 Șaptezeci și opt Achtenzeventig -
79 Șaptezeci și nouă Negenenzeventig -
80 Optzeci Tachtig -
81 Optzeci și unu de Eenentachtig -
82 Optzeci două Tweeëntachtig -
83 Optzeci trei Drieëntachtig -
84 Optzeci și patru Vierentachtig -
85 Optzeci și cinci Vijfentachtig -
86 Optzeci și șase Zesentachtig -
87 Optzeci și șapte Zevenentachtig -
88 Optzeci și opt Achtentachtig -
89 Optzeci și nouă Negenentachtig -
90 Nouăzeci Negentig -
91 Nouăzeci unul Eenennegentig -
92 Nouăzeci două Tweeënnegentig -
93 Nouazeci si trei Drieënnegentig -
94 Nouăzeci și patru Vierennegentig -
95 Nouăzeci și cinci Vijfennegentig -
96 Nouăzeci și șase Zesennegentig -
97 Nouăzeci și șapte Negentig zeven -
98 Nouăzeci și opt Achtennegentig -
99 Nouăzeci și nouă Negenennegentig -
100 O sută de Honderd -