Persană turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 Unul یک -
2 Două دو -
3 Trei سه -
4 Patru چهار -
5 Cinci پنج -
6 șase شش -
7 Șapte هفت -
8 Opt هشت -
9 Nouă نه نفر -
10 Zece ده -
11 Zece unul یازده -
12 Zece douâ دوازده -
13 Zece trei سیزده -
14 Zece patru چهارده -
15 Zece cincu پانزده -
16 Zece şaşe شانزده -
17 Zece şapte هفده -
18 Zece opt هجده -
19 Zece nouâ عدد نوزده -
20 Douăzeci بیست -
21 Douăzeci și unu بیست و یک -
22 Douăzeci și doi بیست و دو -
23 Douăzeci și trei بیست و سه -
24 Douăzeci și patru بیست و چهار -
25 Douăzeci și cinci بیست و پنج -
26 Douăzeci și șase بیست و شش -
27 Douăzeci și șapte بیست و هفت -
28 Douăzeci și opt بیست و هشت -
29 Douazeci si noua بیست و نه -
30 Treizeci سی -
31 Treizeci și unu سی و یک -
32 Treizeci doi سی و دو -
33 Treizeci și trei سی وسه -
34 Treizeci si patru سی و چهار -
35 Treizeci și cinci سی و پنج -
36 Treizeci și șase سی و ششم -
37 Treizeci și șapte سی و هفت -
38 Treizeci și opt سی و هشت -
39 Treizeci și nouă سی و نهم -
40 Patruzeci چهل -
41 Patruzeci și unu la چهل و یک -
42 Patruzeci și două چهل و دو -
43 Patruzeci si trei چهل و سه -
44 Patruzeci și patru چهل و چهار -
45 Patruzeci și cinci چهل و پنج -
46 Patruzeci și șase چهل و شش -
47 Patruzeci și șapte چهل و هفت -
48 Patruzeci și opt چهل و هشت -
49 Patruzeci și nouă چهل و نه -
50 Cincizeci پنجاه -
51 Cincizeci si unu پنجاه یک -
52 Cincizeci și doi پنجاه دو -
53 Cincizeci si trei پنجاه و سه -
54 Cincizeci si patru پنجاه و چهار -
55 Cincizeci și cinci پنجاه و پنج -
56 Cincizeci și șase پنجاه و شش -
57 Cincizeci și șapte پنجاه و هفت -
58 Cincizeci si opt پنجاه و هشت -
59 Cincizeci nouă پنجاه و نه -
60 Şaizeci شصت -
61 Șaizeci și unu شصت یک -
62 Șaizeci și doi شصت و دو -
63 Saizeci si trei شصت و سه و -
64 Șaizeci și patru شصت و چهار -
65 Șaizeci și cinci شصت و پنج -
66 Șaizeci și șase شصت و شش -
67 Șaizeci și șapte شصت و هفت -
68 Șaizeci și opt شصت و هشت -
69 Șaizeci și nouă شصت و نه -
70 Şaptezeci هفتاد -
71 Saptezeci si unu هفتاد و یک -
72 Șaptezeci două هفتاد و دو -
73 Șaptezeci trei هفتاد و سه -
74 Șaptezeci și patru هفتاد و چهار -
75 Șaptezeci și cinci هفتاد و پنج -
76 Șaptezeci și șase هفتاد و شش -
77 Șaptezeci și șapte هفتاد و هفت -
78 Șaptezeci și opt هفتاد و هشت -
79 Șaptezeci și nouă هفتاد و نه -
80 Optzeci هشتاد -
81 Optzeci și unu de هشتاد و یک -
82 Optzeci două هشتاد و دو -
83 Optzeci trei هشتاد و سه -
84 Optzeci și patru هشتاد و چهار -
85 Optzeci și cinci هشتاد و پنج -
86 Optzeci și șase هشتاد و شش -
87 Optzeci și șapte هشتاد و هفت -
88 Optzeci și opt هشتاد و هشت -
89 Optzeci și nouă هشتاد و نه -
90 Nouăzeci نود -
91 Nouăzeci unul نود و یک -
92 Nouăzeci două نود و دو -
93 Nouazeci si trei نود و سه -
94 Nouăzeci și patru نود و چهار -
95 Nouăzeci și cinci نود و پنج -
96 Nouăzeci și șase نود و شش -
97 Nouăzeci și șapte نود و هفت -
98 Nouăzeci și opt نود و هشت -
99 Nouăzeci și nouă نود و نه -
100 O sută de یکصد -