Polonez turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero
1 Unul Jeden
2 Două Dwa
3 Trei Trzy
4 Patru Cztery
5 Cinci Pięć
6 șase Sześć
7 Șapte Siedem
8 Opt Osiem
9 Nouă Dziewięć
10 Zece Dziesięć
11 Zece unul Jedenaście
12 Zece douâ Dwanaście
13 Zece trei Trzynaście
14 Zece patru Czternaście
15 Zece cincu Piętnaście
16 Zece şaşe Szesnaście
17 Zece şapte Siedemnaście
18 Zece opt Osiemnaście
19 Zece nouâ Dziewiętnaście
20 Douăzeci Dwadzieścia
21 Douăzeci și unu Dwadzieścia jeden
22 Douăzeci și doi Dwadzieścia dwa
23 Douăzeci și trei Dwadzieścia trzy
24 Douăzeci și patru Dwadzieścia cztery
25 Douăzeci și cinci Dwadzieścia pięć
26 Douăzeci și șase Dwadzieścia sześć
27 Douăzeci și șapte Dwadzieścia siedem
28 Douăzeci și opt Dwadzieścia osiem
29 Douazeci si noua Dwadzieścia dziewięć
30 Treizeci Trzydzieści
31 Treizeci și unu Trzydzieści jeden
32 Treizeci doi Trzydzieści dwa
33 Treizeci și trei Trzydzieści trzy
34 Treizeci si patru Trzydzieści cztery
35 Treizeci și cinci Trzydzieści pięć
36 Treizeci și șase Trzydzieści sześć
37 Treizeci și șapte Trzydzieści siedem
38 Treizeci și opt Trzydzieści osiem
39 Treizeci și nouă Trzydzieści dziewięć
40 Patruzeci Czterdzieści
41 Patruzeci și unu la Czterdzieści jeden
42 Patruzeci și două Czterdzieści dwa
43 Patruzeci si trei Czterdzieści trzy
44 Patruzeci și patru Czterdzieści cztery
45 Patruzeci și cinci Czterdzieści pięć
46 Patruzeci și șase Czterdzieści sześć
47 Patruzeci și șapte Czterdzieści siedem
48 Patruzeci și opt Czterdzieści osiem
49 Patruzeci și nouă Czterdzieści dziewięć
50 Cincizeci Pięćdziesiąt
51 Cincizeci si unu Pięćdziesiąt jeden
52 Cincizeci și doi Pięćdziesiąt dwa
53 Cincizeci si trei Pięćdziesiąt trzy
54 Cincizeci si patru Pięćdziesiąt cztery
55 Cincizeci și cinci Pięćdziesiąt pięć
56 Cincizeci și șase Pięćdziesiąt sześć
57 Cincizeci și șapte Pięćdziesiąt siedem
58 Cincizeci si opt Pięćdziesiąt osiem
59 Cincizeci nouă Pięćdziesiąt dziewięć
60 Şaizeci Sześćdziesiąt
61 Șaizeci și unu Sześćdziesiąt jeden
62 Șaizeci și doi Sześćdziesiąt dwa
63 Saizeci si trei Sześćdziesiąt trzy
64 Șaizeci și patru Sześćdziesiąt cztery
65 Șaizeci și cinci Sześćdziesiąt pięć
66 Șaizeci și șase Sześćdziesiąt sześć
67 Șaizeci și șapte Sześćdziesiąt siedem
68 Șaizeci și opt Sześćdziesiąt osiem
69 Șaizeci și nouă Sześćdziesiąt dziewięć
70 Şaptezeci Siedemdziesiąt
71 Saptezeci si unu Siedemdziesiąt jeden
72 Șaptezeci două Siedemdziesiąt dwa
73 Șaptezeci trei Siedemdziesiąt trzy
74 Șaptezeci și patru Siedemdziesiąt cztery
75 Șaptezeci și cinci Siedemdziesiąt pięć
76 Șaptezeci și șase Siedemdziesiąt sześć
77 Șaptezeci și șapte Siedemdziesiąt siedem
78 Șaptezeci și opt Siedemdziesiąt osiem
79 Șaptezeci și nouă Siedemdziesiąt dziewięć
80 Optzeci Osiemdziesiąt
81 Optzeci și unu de Osiemdziesiąt jeden
82 Optzeci două Osiemdziesiąt dwa
83 Optzeci trei Osiemdziesiąt trzy
84 Optzeci și patru Osiemdziesiąt cztery
85 Optzeci și cinci Osiemdziesiąt pięć
86 Optzeci și șase Osiemdziesiąt sześć
87 Optzeci și șapte Osiemdziesiąt siedem
88 Optzeci și opt Osiemdziesiąt osiem
89 Optzeci și nouă Osiemdziesiąt dziewięć
90 Nouăzeci Dziewięćdziesiąt
91 Nouăzeci unul Dziewięćdziesiąt jeden
92 Nouăzeci două Dziewięćdziesiąt dwa
93 Nouazeci si trei Dziewięćdziesiąt trzy
94 Nouăzeci și patru Dziewięćdziesiąt cztery
95 Nouăzeci și cinci Dziewięćdziesiąt pięć
96 Nouăzeci și șase Dziewięćdziesiąt sześć
97 Nouăzeci și șapte Dziewięćdziesiąt siedem
98 Nouăzeci și opt Dziewięćdziesiąt osiem
99 Nouăzeci și nouă Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 O sută de Sto