Spaniolă turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Cero
1 Unul Uno
2 Două Dos
3 Trei Tres
4 Patru Cuatro
5 Cinci Cinco
6 șase Seis
7 Șapte Siete
8 Opt Ocho
9 Nouă Nueve
10 Zece Diez
11 Zece unul Once
12 Zece douâ Doce
13 Zece trei Trece
14 Zece patru Catorce
15 Zece cincu Quince
16 Zece şaşe Dieciséis
17 Zece şapte Diecisiete
18 Zece opt Dieciocho
19 Zece nouâ Diecinueve
20 Douăzeci Veinte
21 Douăzeci și unu Veinte uno
22 Douăzeci și doi Veintidós
23 Douăzeci și trei Veintitrés
24 Douăzeci și patru Veinticuatro
25 Douăzeci și cinci Veinticinco
26 Douăzeci și șase Veintiséis
27 Douăzeci și șapte Veintisiete
28 Douăzeci și opt Veintiocho
29 Douazeci si noua Veintinueve
30 Treizeci Treinta
31 Treizeci și unu Treinta y uno
32 Treizeci doi Treinta y dos
33 Treizeci și trei Treinta y tres
34 Treizeci si patru Treinta y cuatro
35 Treizeci și cinci Treinta y cinco
36 Treizeci și șase Treinta y seis
37 Treizeci și șapte Treinta y siete
38 Treizeci și opt Treinta y ocho
39 Treizeci și nouă Treinta y nueve
40 Patruzeci Cuarenta
41 Patruzeci și unu la Cuarenta y uno
42 Patruzeci și două Cuarenta y dos
43 Patruzeci si trei Cuarenta y tres
44 Patruzeci și patru Cuarenta y cuatro
45 Patruzeci și cinci Cuarenta y cinco
46 Patruzeci și șase Cuarenta y seis
47 Patruzeci și șapte Cuarenta y siete
48 Patruzeci și opt Cuarenta y ocho
49 Patruzeci și nouă Cuarenta y nueve
50 Cincizeci Cincuenta
51 Cincizeci si unu Cincuenta y uno
52 Cincizeci și doi Cincuenta y dos
53 Cincizeci si trei Cincuenta y tres
54 Cincizeci si patru Cincuenta y cuatro
55 Cincizeci și cinci Cincuenta y cinco
56 Cincizeci și șase Cincuenta y seis
57 Cincizeci și șapte Cincuenta y siete
58 Cincizeci si opt Cincuenta y ocho
59 Cincizeci nouă Cincuenta y nueve
60 Şaizeci Sesenta
61 Șaizeci și unu Sesenta y uno
62 Șaizeci și doi Sesenta y dos
63 Saizeci si trei Sesenta y tres
64 Șaizeci și patru Sesenta y cuatro
65 Șaizeci și cinci Sesenta y cinco
66 Șaizeci și șase Sesenta y seis
67 Șaizeci și șapte Sesenta y siete
68 Șaizeci și opt Sesenta y ocho
69 Șaizeci și nouă Sesenta y nueve
70 Şaptezeci Setenta
71 Saptezeci si unu Setenta y uno
72 Șaptezeci două Setenta y dos
73 Șaptezeci trei Setenta y tres
74 Șaptezeci și patru Setenta y cuatro
75 Șaptezeci și cinci Setenta y cinco
76 Șaptezeci și șase Setenta y seis
77 Șaptezeci și șapte Setenta y siete
78 Șaptezeci și opt Setenta y ocho
79 Șaptezeci și nouă Setenta y nueve
80 Optzeci Ochenta
81 Optzeci și unu de Ochenta y uno
82 Optzeci două Ochenta y dos
83 Optzeci trei Ochenta y tres
84 Optzeci și patru Ochenta y cuatro
85 Optzeci și cinci Ochenta y cinco
86 Optzeci și șase Ochenta y seis
87 Optzeci și șapte Ochenta y siete
88 Optzeci și opt Ochenta y ocho
89 Optzeci și nouă Ochenta y nueve
90 Nouăzeci Noventa
91 Nouăzeci unul Noventa y uno
92 Nouăzeci două Noventa y dos
93 Nouazeci si trei Noventa y tres
94 Nouăzeci și patru Noventa y cuatro
95 Nouăzeci și cinci Noventa y cinco
96 Nouăzeci și șase Noventa y seis
97 Nouăzeci și șapte Noventa y siete
98 Nouăzeci și opt Noventa y ocho
99 Nouăzeci și nouă Noventa y nueve
100 O sută de Cien