Vietnameză turc la 1 la 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Số không -
1 Unul Một -
2 Două Hai -
3 Trei Ba -
4 Patru Bốn -
5 Cinci Năm -
6 șase Sáu -
7 Șapte Bảy -
8 Opt Tám -
9 Nouă Chín -
10 Zece Mười -
11 Zece unul Mười một -
12 Zece douâ Mười hai -
13 Zece trei Mười ba -
14 Zece patru Mười bốn -
15 Zece cincu Mười lăm -
16 Zece şaşe Mười sáu -
17 Zece şapte Mười bảy -
18 Zece opt Mười tám -
19 Zece nouâ Mười chín -
20 Douăzeci Hai mươi -
21 Douăzeci și unu Hai mươi mốt -
22 Douăzeci și doi Hai mươi hai -
23 Douăzeci și trei Hai mươi ba -
24 Douăzeci și patru Hai mươi bốn -
25 Douăzeci și cinci Hai mươi lăm -
26 Douăzeci și șase Hai mươi sáu -
27 Douăzeci și șapte Hai mươi bảy -
28 Douăzeci și opt Hai mươi tám -
29 Douazeci si noua Hai mươi chín -
30 Treizeci Ba mươi -
31 Treizeci și unu Ba mươi mốt -
32 Treizeci doi Ba mươi hai -
33 Treizeci și trei Ba mươi ba -
34 Treizeci si patru Ba mươi bốn -
35 Treizeci și cinci Ba mươi năm -
36 Treizeci și șase Ba mươi sáu -
37 Treizeci și șapte Ba mươi bảy -
38 Treizeci și opt Ba mươi tám -
39 Treizeci și nouă Ba mươi chín -
40 Patruzeci Bốn mươi -
41 Patruzeci și unu la Bốn mươi mốt -
42 Patruzeci și două Bốn mươi hai -
43 Patruzeci si trei Bốn mươi ba -
44 Patruzeci și patru Bốn mươi bốn -
45 Patruzeci și cinci Bốn mươi lăm -
46 Patruzeci și șase Bốn mươi sáu -
47 Patruzeci și șapte Bốn mươi bảy -
48 Patruzeci și opt Bốn mươi tám -
49 Patruzeci și nouă Bốn mươi chín -
50 Cincizeci Năm mươi -
51 Cincizeci si unu Năm mươi mốt -
52 Cincizeci și doi Năm mươi hai -
53 Cincizeci si trei Năm mươi ba -
54 Cincizeci si patru Năm mươi bốn -
55 Cincizeci și cinci Năm mươi lăm -
56 Cincizeci și șase Năm mươi sáu -
57 Cincizeci și șapte Năm mươi bảy -
58 Cincizeci si opt Năm mươi tám -
59 Cincizeci nouă Năm mươi chín -
60 Şaizeci Sáu chục -
61 Șaizeci și unu Sáu mươi một -
62 Șaizeci și doi Sáu mươi hai -
63 Saizeci si trei Sáu mươi ba -
64 Șaizeci și patru Sáu mươi bốn -
65 Șaizeci și cinci Sáu mươi lăm -
66 Șaizeci și șase Sáu mươi sáu -
67 Șaizeci și șapte Sáu mươi bảy -
68 Șaizeci și opt Sáu mươi tám -
69 Șaizeci și nouă Sáu mươi chín -
70 Şaptezeci Bảy mươi -
71 Saptezeci si unu Bảy mươi một -
72 Șaptezeci două Bảy mươi hai -
73 Șaptezeci trei Bảy mươi ba -
74 Șaptezeci și patru Bảy mươi bốn -
75 Șaptezeci și cinci Bảy mươi lăm -
76 Șaptezeci și șase Bảy sáu -
77 Șaptezeci și șapte Bảy mươi bảy -
78 Șaptezeci și opt Bảy mươi tám -
79 Șaptezeci și nouă Bảy mươi chín -
80 Optzeci Tám mươi -
81 Optzeci și unu de Tám mươi mốt -
82 Optzeci două Tám mươi hai -
83 Optzeci trei Tám mươi ba -
84 Optzeci și patru Tám mươi bốn -
85 Optzeci și cinci Tám mươi lăm -
86 Optzeci și șase Tám mươi sáu -
87 Optzeci și șapte Tám mươi bảy -
88 Optzeci și opt Tám mươi tám -
89 Optzeci și nouă Tám mươi chín -
90 Nouăzeci Chín chục -
91 Nouăzeci unul Chín mươi phần một -
92 Nouăzeci două Chín mươi hai -
93 Nouazeci si trei Chín mươi ba -
94 Nouăzeci și patru Chín mươi bốn -
95 Nouăzeci și cinci Chín mươi lăm -
96 Nouăzeci și șase Chín mươi sáu -
97 Nouăzeci și șapte Chín mươi bảy -
98 Nouăzeci și opt Chín mươi tám -
99 Nouăzeci și nouă Chín mươi chín -
100 O sută de Một trăm -